TEÓRIA
HRA
TEST
V tejto časti sa oboznámite s teoretickými základmi kvalitatívnej analytickej chémie pre dôkaz katiónov a aniónov.
V tejto časti je chemická strategická hra, v ktorej si pomocou jednoduchého ovládania a hravou formou precvičíte jednotlivé postupy pre kvalitatívne dôkazy katiónov a aniónov.
V tejto časti si môžeme otestovať nadobudnuté vedomosti na vytvorených testoch z predchádzajúcich dvoch častí (TEÓRIA a HRA).

KVALITAN - virtuálne chemické lagoratóriumÚvodná stránka

Tento projekt je venovaný motivačnému výučbovému materiálu zo základov kvalitatívnej analytickej chémie. Elektronický učebný materiál je zložený z troch častí, a to z multimediálnej učebnice, zo strategickej hry a testovacej časti. Hypertextová časť TEÓRIA zahŕňa informácie o vlastnostiach, reakciách, schémach a oddeľovaní katiónov rozdelených do piatich tried a aniónov do troch tried. Jedná sa o chemické analytické postupy, ktoré sa vo výučbovom procese už v laboratóriách nerealizujú kvôli ich zdraviu škodlivým vlastnostiam. Táto časť vám umožní pochopiť základné princípy reakcií a pripraviť sa na časť HRA, ktorá je pre lepšiu motiváciu realizovaná hravou formou, na takom princípe, na akom sú založené strategické počítačové hry. Tento výučbový materiál je zameraný na vzdelávanie študentov, od základných až po vysoké školy.